Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en cursussen.

1. Aansprakelijkheid

Een behandeling of deelname aan groepslessen of een workshop/cursus bij Reikipraktijk Oud-Beijerland kan nooit een behandeling van een reguliere arts vervangen. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts, dient u zelf uw behandelend arts/specialist op de hoogte te brengen van deelname aan een behandeling bij Reikipraktijk Oud-Beijerland. Het is aan te raden pas na overleg met de behandelend arts/specialist een afspraak te maken. In het kader van een behandeling wordt geen medische diagnose gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.

3. Geheimhouding

Reikpraktijk Oud-Beijerland hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen emailadres of telefoonnummer).

4. Betaling

Alle behandelingen, cursus- of workshopgelden dienen contant of via een bankoverschrijving afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandeling of deelname aan cursusavonden op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Afspraak maken/annuleren

Alle behandelingen gaan op afspraak. Afspraken kunnen worden gemaakt per email, telefoon of via het contactformulier op de website. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

6. Cursus/workshop annuleren

Het annuleren van deelname aan een cursus of workshop dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de eerste les worden gedaan. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, startdatum van de cursus en het telefoonnummer. Bij het halverwege annuleren van deelname aan een cursus van meerdere dagdelen wordt geen cursusgeld gerestitutioneerd en/of verrekend.

Privacyverklaring

Reikipraktijk Oud-Beijerland, gevestigd aan het Karrespoor 14, 3262 CT in Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoongegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Reikipraktijk Oud-Beijerland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij jou uit welke gegevens worden verzameld en met welk doel.

Contactgegevens:

Reikipraktijk Oud-Beijerland
Karrespoor 14
3262 CT Oud-Beijerland
06 21 82 81 37

Yvonne van Putten is de Functionaris Gegevensbescherming van Reikipraktijk Oud-Beijerrland. Zij is bereikbaar via info@reikipraktijkoud-beijerland.nl.

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Reikipraktijk Oud-Beijerland verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoongegevens die zij verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Geboortedatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden jouw gegevens verwerkt

 • Het inplannen van een afspraak in de agenda van Reikipraktijk Oud-Beijerland, met behulp van SuperSaas.nl
 • Het inplannen van jouw deelname aan een Reiki-evenement, met behulp van SuperSaas.nl
 • Jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief, met behulp van MailChimp
 • Voor het opstellen van een factuur
 • Voor het opstellen van een certificaat als bewijs van deelname aan een cursus Reiki

Geautomatiseerde besluitvorming

Reikipraktijk Oud-Beijerland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Reikipraktijk Oud-Beijerland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reikipraktijk Oud-Beijerland verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Reikipraktijk Oud-Beijerland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Reikipraktijk Oud-Beijerland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reikipraktijk Oud-Beijerland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw verzamelde persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reikipraktijkoud-beijerland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, stuur je een kopie van je identiteitsbewijs mee met het verzoek. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen vier weken ontvang je een reactie op jouw verzoek.

Reikipraktijk Oud-Beijerland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd

Reikipraktijk Oud-Beijerland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@reikipraktijkoud-beijerland.nl. Reikipraktijk Oud-Beijerland heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

NAJAARSACTIE

Voorkom een winterdip met de najaarsactie 3=2. Klik hier voor meer informatie.

NOVEMBERACTIE

Kom erachter welk chakra uit balans is met een testconsult. Klik hier voor meer informatie.

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van nieuwe acties en bijzondere avonden/ochtenden.

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief door op onderstaande afbeelding te klikken.

mailchimp

AGENDA

Cursus Reiki I

Vrijdag 16/11 en 23/11
Dinsdag 15/01 en 22/01
Dinsdag 12/02 en 19/02
Vrijdag 15/03 en 22/03
Vrijdag 17/05 en 24/05
Dinsdag 09/07 en 16/07

Cursus Reikimassage

Woensdag 16/01, 30/01 en 13/02
Terugkomavond 21/11 en 13/03

Reiki-oefen
avond

Iedere 2 weken. Kijk voor de eerstvolgende data onder 'Aanmelden'.

Reiki-oefen
ochtend

Iedere maand. Kijk voor de eerstvolgende data onder 'Aanmelden'.

Aanmelden kan hier:

Aanmelden Reiki-oefenavond/-ochtend

Volg Reikipraktijk Oud-Beijerland via

Groene website

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
praktijkruimte aan huis

Karrespoor 14
3262 CT Oud-Beijerland
T 06 21 82 81 37
cursusruimte

Kerkstraat 106
3262 PH Oud-Beijerland

© 2018 Reikipraktijk Oud-Beijerland

Tarieven
Voorwaarden en privacy
Links